Contoh Soal UNBK: Pembahasan Soal UNBK Perbaikan Kalimat dan Kalimat Fakta SMAN 41 thn 2019

Posted onPembahasan Soal UNBK Perbaikan Kalimat dan Kalimat Fakta SMAN 41 thn 2019

Nama : Anggita Praditya Sari
Kelas : XII – IPS 2

Pelajaran Bahasa Indonesia

Soal UN SMA/MA Th 2017-2018

1. Cermati kalimat berikut !
Badu harus bertalian orang yang bersangkutan jikalau ingin mengetahui perdebatannya lebih terang lagi.

Perbaikan kata sempurna untuk mengganti kata bercetak miring pada kalimat tersebut ialah……
A. Menghampiri, perselisihannya
B. Berkaitan, pembahasannya
C. Bersambung, perbincangannya
D. Menghubungi, persoalannya
E. Menelpon, menghampiri

Jawaban : D
Pembahasan : penggunaan kata bertalian Dan perdebatannya dalam kalimat tersebut tidak tepat. Pilihan kata sempurna untuk memperbaiki kalimat tersebut terdapat pada pilihan D, yaitu menghubungi Dan persoalannya.

Soal UN SMA/MA Th 2017-2018

1. Cermati paragraf berikut !
(1) Udara yang dihirup makhluk hidup mempunyai Kadar oksigen 21 persen. (2) Kadar tersebut harus tetap terpelihara. (3) Namun setiap tahun, dunia industri Akan menghabiskan kira-kira 41 persen oksigen until menggerakan roda perindustriannya. (4) kalau dituliskan dalam bilangan nyata, oksigen dihabiskan oleh industri kurang lebih 400 ton setiap menit yang akan diambil dari Udara Tampa pengembalian. (5) meskipun bilangan itu cukup besar, keadaan itu belum sampai membuat Kita sesak nafas.

Kalimat fakta dalam paragraf tersebut terdapat pada kalimat nomor….
A. (1)
B. (2)
C. (3)
D. (4)
E. (5)

Jawaban : A
Pembahasan : kalimat fakta adalah kalimat yang berisi tentang kenyataan atau peristiwa yang benar terjadi. Pada paragraf diatas kalimat yang berisi fakta adalah nomor 1 karena berisi kenyataan tentang tingkat Kadar oksigen di Udara. Kalimat nomor 2,3,4 Dan 5 adalah kalimat opini yang ditandai dengan kata harus, Akan, kurang lebih, Dan cukup besar

source